ประเทศไทย วัดวาอาราม

ทำบุญไหว้พระ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิง

เป็นอีกหนึ่งวัดที่โด่งดัง ทุกคนที่มาที่นี่จะมากราบขอพร หลวงพ่อวัดไร่ขิง และเป็นวัดที่สวยงามมาก ๆ

วัดไร่ขิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง วัดนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทรงพระราชทานนามว่า วัดมงคลจินดาราม  แต่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า วัดไร่ขิง โดยภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวนครปฐม ให้การสักการะบูชา คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง  พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัยแบบประยุกต์

หลวงพ่อวัดไร่ขิง  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

อาณาเขตวัดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เขตศาสนสถาน สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2394 สมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา เมื่อสร้างวัดเสร็จได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากวัดศาลาปูน (ตามตำนานเล่าว่าลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประดิษฐานเป็นพระประธานของวัด ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัยแบบประยุกต์ ลักษณะผึ่งผายคล้ายสมัยเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย พระพักตร์ดูคล้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานเหนือฐานชุกชี พระอุโบสถ เป็นทรงโรง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ฝาผนังก่ออิฐถือปูนหน้าบันเป็นลายพุดตาน ติดช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสลับ ศาลาจตุรมุข อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ เป็นศาลาทรงไทย 4 มุข หน้าบันทั้งสี่ด้านมีภาพปูนปั้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพพาน และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ มณฑปกลางสระน้ำ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่ด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ

บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดเป็นวังปลา และเขตอภัยทาน มีปลาสวายตัวโตนับพันตัวอาศัยอยู่  นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาที่มีมากมายบริเวณหน้าวัด และสามารถซื้อตั๋วล่องเรือจากวัดไร่ขิง ไปยังตลาดน้ำดอนหวาย โดยจะอยู่นานเท่าใดก็ได้   ค่าตั๋วไป – กลับราคา 60 บาท เรือจะหยุดให้บริการเวลา 16.00 น.

ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี มีการจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ การประกวดผลไม้ และการแสดงมหรสพ

ยังมี ท้าวเวสสุวรรณโณ  (ท้าวกุเวรเทพบุตร) ที่วัดไร่ขิง ให้นักท่องเที่ยวมากราบสักการะ ขอพรอีกด้วย

ข้อมูล วัดไร่ขิง

ที่อยู่ : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พิกัด : https://goo.gl/maps/fwvUXVUU7RTEfd5J6

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

โทร : 0-3438-8888

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatRiKhing