ต่างประเทศ ที่ฮิตไม่ควรพลาด รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว

รีวิว มรดกโลก โดย UNESCO ใกล้เมืองไทย ที่น่าหลงใหล  น่าไปเยือน

สถานที่ท่องเที่ยว ancient city ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก story history ที่ยาวนาน และความงดงามทาง art architecture ที่แฝงถึงประเพณี และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และความมีเอกลักษณ์แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

ฮัมปิ

พุกาม ประเทศเมียนมา ดินแดนทะเลเจดีย์

เป็น ancient city และได้รับการรับรองจาก organization unesco ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ประจำปี 2019  ตั้งอยู่ในภาค Mandalay Myanmar เป็นอาณาจักรแห่งแรกใน history Myanmar เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ในช่วงยุคทองระหว่างศตวรรษที่ 11 – 13 พุกาม นับว่าเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยมาก สันนิษฐานว่ายุคแห่งความรุ่งเรืองนั้นมี Pagoda นับหมื่นองค์ จากผลของสงคราม และภัยธรรมชาติ จนเหลือแค่ราว 2,000 องค์ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัดส่วนเพียงน้อยนิด แต่ถ้าเทียบอายุ และขนาดซากที่เห็น ก็นับว่ายิ่งใหญ่อลังการชวนให้นึกถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้น

pagoda แห่งแรกของพุกาม คือ Shwezigon Pagoda, Shwezi Khon Pagoda หรือ Shwezigon Pagoda สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม ดังนั้น pagoda แห่งแรกของพุกาม จึงเป็นต้นแบบ pagoda แบบ Myanmar ความโดดเด่นนี้  ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง

พุกาม

พุกาม

พุกาม

พุกาม

พุกาม

ฮัมปิ (Hampi)  ประเทศอินเดีย

น้อยคนนักที่จะรู้ว่า Hampi city เป็นแหล่งมรดกโลกของ unesco เมืองนี้เป็น capital สุดท้ายของอาณาจักร Hindu ตั้งอยู่ทาง middle east ของ Karnataka ประเทศ India และ attraction ที่มีความสำคัญอย่างมาก

เนื่องจากมี architecture ที่มีความสวยงาม งดงาม เป็น art แบบ Hindu และความเก่าแก่ของ art แบบดราวิเดียน อย่างซากโบราณสถาน palace และ measure ต่าง ๆ  

tourist ได้มาเยี่ยมเยือน จะได้พบกับศาสนาสถาน และ palace ที่ถูกสร้างด้วย art แบบ Hindu ของ India ใต้ในสมัยหลัง (ดราวิเดียน) โดยเฉพาะวัดเก่า คือ Pampa Pathi Temple (Pampapathi) ใน Hampibasa area ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ ภายในวัดมีสถูปที่สูงถึง 49  เมตร โดดเด่นท่ามกลางซากปรักหักพังของเมืองเก่าเล็กๆ แห่งนี้ คุณจะต้องหลงใหลเสน่ห์เหมือนโดนต้องมนต์กันเลยทีเดียว

ฮัมปิ

ฮัมปิ

ฮัมปิ

ฮัมปิ

ฮัมปิ

นครวัด ประเทศกัมพูชา 

ที่ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งมรดกโลก Angkor Wat ศาสนาสถานสำคัญของโลก ณ ประเทศ Cambodia ที่หลายคนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี Angkor Wat สร้างในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ century ที่ 12 ในสมัยที่ยังรุ่งเรือง

สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเทวลัยประจำรัฐ และเป็นสุสานฝังพระศพ ในอาณาบริเวณ castle อันกว้างใหญ่ ได้ถูกก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดมหึมา กำแพงด้านนอกล้วนแต่เป็น carving เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นับว่าเป็นศูนย์กลางทาง religion ที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

นครวัด สร้างแบบ architecture Khmer แบบดั้งเดิม และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ Cambodia

มีการปรากฏอยู่บนธงชาติ และได้เป็น tourist attraction ของ Cambodia ที่มีความสำคัญที่สุดในหมู่ tourist จนติดอันดับ 1 ใน 10 tourist attraction สุด top hits นิยมใน ASEAN กันเลยทีเดียว 

นครวัด

นครวัด

นครวัด

มรดกโลก