ประเทศไทย วัดวาอาราม

10วัดประจํารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

วันนี้เราจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ “10 วัดประจํารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี” ซึ่งแต่ละวัดก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติมาอย่างยาวนาน แถมยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความล้ำค่าที่คนไทยทุกคนควรจะต้องรู้จักกันเอาไว้ เพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปดูกันเลยว่าวัดประจำรัชกาลของทั้ง 10 พระองค์จะเป็นที่ไหนกันบ้าง

“รัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” วัดแห่งนี้ตามประวัติถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในปีพ.ศ.2331 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ พร้อมกับสร้างพระวิหาร พระอุโบสถขึ้น โดยใช้ชื่อว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ จนมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯให้เปลี่ยนชื่อนามวัดเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”

“รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร” หรือ วัดแจ้ง โดยวัดแห่งนี้จะมีพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 บรรจุอยู่ที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ อีกทั้งภายในวัดยังมีวิหาร และอุโบสถที่งดงาม รวมไปถึงพระพุทธรูปพระประธาน ที่ในหลวงรัชกาลที่2 ทรงได้ปั้นหุ่นด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง ก่อนจะโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระในอุโบสถ

“รัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร” วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่าวัดจอมทอง จนในหลวงรัชกาลที่ 3 ได้ทรงบูรณะวัดจอมทองขึ้นใหม่ แถมยังมาควบคุมตรวจตราการบูรณะด้วยตัวพระองค์เอง พร้อมกับมีในหลวงรัชกาลที่2 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

“รัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร” วัดแห่งนี้ถือเป็นอารามหลวงชั้นเอก ที่ในหลวงรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2407 ด้วยทรัพย์ของพระองค์เอง พร้อมกับโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม” หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม” ในเวลาต่อมา

“รัชกาลที่ 5และ รัชกาลที่ 7” วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร” เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก โดยมีในหลวงรัชกาลที่5 ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2412 แต่วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นวัดประจำของในหลวงรัชกาลที่ 5 เพียงเท่านั้น แต่ยังถือเป็นวัดประจำของรัชกาลที่ 7 ด้วย เนื่องจากในตอนนั้น พระองค์ทรงได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุง และบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธนี้ จึงถือเป็นวัดประจำของในหลวงรัชกาลที่ 7 เช่นกัน

“รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร” เป็นวัดที่สร้างขึ้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 3 ต่อมาในภายหลังในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบวัดรังษีสุทธาวาสรวมเข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ให้เป็นวัดเดียวกัน ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือว่าเป็นวัดของประจำร. 6 นอกจากนี้แล้วที่วัดแห่งนี้ในหลวงรัชกาล9 เคยทรงผนวช รวมถึงมีพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานอยู่ด้วย จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 เช่นกัน

“รัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร” เป็นวัดที่ถูกสถาปนาขึ้นในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 1 เมื่อปีพ.ศ.2350 โดยภายในวัดแห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 8 รวมไปถึงยังมีพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์บรรจุอยู่ด้วยเช่นกัน

“รัชกาลที่ 10 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร” วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณปีพ.ศ.2399 จนมาในปีพ.ศ.2508 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ หรือรัชกาลที่ 10 (ในหลวงองค์ปัจจุบัน) ทรงรับ “วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร” แห่งนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์