ไหว้พระสักการะ 5วัดดังเมืองร้อยเอ็ด ตามรอยอารยธรรมดินแดนอีสาน

จังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีคนไปเที่ยวเยอะมากส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางผ่านของหลายจังหวัด แต่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนนิยมไปเที่ยวกันมาก ก็คือ วัดดังของจังหวัดที่มีเยอะมาก วันนี้เราจะมาบอกพิกัดให้คนสายบุญ สายมู สายไหว้พระไปตามรอยกันรับรองว่า วัดสวย เข้มขลัง ผสมผสานอารยธรรมท้องถิ่นได้อย่างดีทีเดียว

วัดเหนือ

วัดเหนือถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ของเมืองร้อยเอ็ด ตามวลีที่ว่า วัดเหนือพร้อมบ้าน วัดกลางพร้อมเมือง แสดงว่าวัดนี้มาพร้อมกับการตั้งชุมชน วัดแห่งนี้มีจุดเด่นเรื่องเสาหินโบราณ ที่หาดูได้ยาก เสาหินสร้างขึ้นจากหินศิลาแลง รูปแปดเหลี่ยม ปลายยอดจะเป็นหัวกลม หากเดินเข้าไปดูใกล้จะเห็นอักษรปัลละวะของอินเดีย ตามประวัติเชื่อว่าเสาแห่งนี้เป็นเขตหลักของพุทธศาสนา เลยด้านหลังของสิม (โบสถ์โบราณ)จะเห็นสถูปเก่าแก่ ในนั้นมีพระธาตุยาคู ที่ศักดิ์สิทธิ์มากตามความเชื่อของชาวบ้าน สถูปนี้เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหากดูจากอิฐที่สร้าง

วัดกลางมิ่งเมือง

วัดต่อมายังอยู่ในวลีเดียวกับข้างต้น วัดนี้เชื่อกันว่าเป็นวัดเก่าแก่ของร้อยเอ็ด ตามประวัติเชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่นเลยทีเดียว จุดเด่นพระอุโบสถที่สร้างตามศิลปะแบบล้านช้าง สลักลายเครือเถา และดอกพุดตานอย่างงดงาม ตรงฝาผนังมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบอีสาน ในเรื่องราวพุทธประวัติ อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากของวัดนี้เป็นพระอุโบสถที่ประดิษฐานชื่อว่า พระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างตั้งแต่ยุคพระขัติยะวงษา เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่สอง พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระประจำเมืองร้อยเอ็ดด้วย

วัดบูรพาภิราม

วัดแห่งนี้ตามประวัติชื่อว่า วัดหัวรอ เดิมทีวัดแห่งนี้เหมือนเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าที่เดินทางมาค้าขายต่างเมือง พ่อค้าจึงช่วยกันบูรณะวัดให้เจริญขึ้นตามลำดับ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดบูรพาภิราม เพราะว่าวัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด จุดเด่นของวัดนี้ก็คือ พระพุทธรูปปางยืน ที่สูงสุดในประเทศไทย โดดเด่นเป็นสง่ามาก นับว่าเป็นบุญตาจริงๆในการได้เห็น และมาสักการะ

วัดป่ากุง

วัดต่อไปเราว่าไม่ควรพลาดเลย วัดนี้ต้องออกเดินทางมาจากตัวจังหวัดหน่อยมาที่อำเภอศรีสมเด็จ ไม่ไกลเท่าไร เดินทางสะดวกตลอด จุดเด่นของวัดนี้ก็คือ พระเจดีย์หิน ที่สร้างมาจากต้นแบบก็คือ บุโรพุทธโธจำลอง เจดีย์ที่แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำ พร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา บอกได้เลยว่านี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรมาให้เห็นด้วยตาตัวเอง สวยงามไม่แพ้ต้นฉบับเลย นอกจากนั้น รอบวัดยังมีการตกแต่งที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่น และไทยให้เข้ากันได้ดีอีกด้วย แนะนำว่าระหว่างเดินชมหากไปตอนกลางวันควรพกร่มไปด้วย

วัดผาน้ำย้อย

เดินทางจากอำเภอศรีสมเด็จ ไปต่อที่อำเภอหนองพอก ตำบลผาน้ำย้อย ที่นี่มีวัดชื่อดังระดับประเทศอยู่ชื่อว่า วัดผาน้ำย้อย หรือว่าชื่อเป็นทางการว่า วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ความสวยงามของวัดนี้ต้องเป็น พระมหาเจดียร์ชัยมงคล ที่เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์จะมีขนาดความกว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร สูง 109 เมตร ซึ่งเค้าต้องการทำขนาดให้สอดคล้องกับชื่อจังหวัด เราสามารถเดินขึ้นชมความงามของพระเจดีย์แห่งนี้ได้ทีละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นยอดสูงสุดที่จะได้เห็นวิวเมืองร้อยเอ็ดได้โดยรอบ เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ว่ากันแบบนั้น ใครสายบุญเดินตามรอยสักการะได้